Jens Andersen Schmidt

Fra AarhusWiki

Købmand Jens Andersen Schmidt (født 7. september 1736 og død 12. marts 1789 i Aarhus Domsogn) nåede igennem sit 53-årige liv som søn af en købmand at nå helt til tops i Aarhus Købstads liv med stillinger som købmand, skibsreder, eligeret borger, kirkeværge og havneinspektør. Han blev endda begravet i sit eget gravkammer inde i Aarhus Domkirke, hvilket var få beskåret.

Han havde formodentlig til sit første ægteskab den 24. april 1760 med Abelone Jacobsdatter Geding købt og opført dele af Købmandsgården Dynkarken 39-41.

På trods af sine mange børn (16) skulle det blive hans 3. og sidste kone Margreta Pedersdatter Kaarsberg, som kom til at føre købmandsforetningen videre, da hun som enke indgik ægteskab med den noget yngre købmand Rasmus Nielsen Malling, der ligesom Jens også kom til at høre til blandt de højeste skatteydere i byen.

Deres datter Dorothea Sophie Schmidt (f. 21 dec. 1776, Aarhus d. 22 dec. 1850), giftede sig i 1794 med købmand Peder Larsen Schmidt (1758-1823). I 1792 var en anden datter, Maren Jensdatter Schmidt (ca. 1769-1844), blevet gift med købmand Harboe Meulengracht (1767-1853).

I sin levetid købte og ejede Jens flere ejendomme: et hus udlejet til 3 familier i Fiskergade 38-40, matr. nr. 203, et hus udlejet til én familie i Dynkarken 37, matr. nr. 55 (naboejendommen nord for købmandsgården) mens han selv boede med sin familie i Købmandsgården Dynkarken 39-41, matr. nr. 54. (Nutidige hus- og matrikelnumre.)

Artikler

  • Torben Aastrup om hans liv og ejendomme:

1760-1794 Købmand Jens Andersen Schmidts ejendomme i Dynkarken, Fiskergade m.fl.

Anetavle over købmandsslægten Malling i Aarhus