Jacob Gesius (1675-1683)

Fra AarhusWiki

Jacob Gesius (født i 1634 - død 1711) var Apoteker i Aarhus og blev udnævnt til rådmand i Aarhus 30. juli 1675, og virkede som rådmand i perioden 1675-1683.

Privatliv

Jacob Gesius blev født i Rostock, er søn af præsten i Hamburg Gottfred Gesius, og blev gift første gang 7. december 1662 i Odense med Karen Brodersdatter Riisbrich (død 17. juli 1669) ved drukneulykke, og begravet 8. august 1669 i Førslev Kirke i Skåne. Karen Brodersdatter Riisbrich var datter af præsten i Gislev, Broder Brodersen Riisbrich; Jacob Gisius blev gift anden gang 14. juni 1670 med Reinmuth Brasen (født 23. februar 1641 - død 10. maj 1706), født i Lübeck og datter af Købmand Johan Brasen og Margrethe Weltzin.

Børn: Thomad Gesius (født i 1669 - død 1742), stud. theol., Underdegn ved Vor Frue Kirke i Aarhus., Johan Gotfred Gesius (født 1671 - død 1726), stud. theol., Borger i Aarhus., Magdalene Sibylle Gesius (født i 1663 - død 1725), gift første gang i 1685 med Mogens Mogensen Skou, Apoteker i Randers, anden gang med Johan Reimer, tredje gang i 1706 med Henrik Tegder, fjerde gang i 1718 med Peter Høppener, alle Apoteker i Randers.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941.
  • E. Dam: "Aarhus Løveapotek" 19 - Dam og Schæffer: "De danske Apotekers Historie" I/164 - A.S.A.1937/96 - Jy.S.3.R.6/381 - P.T. 8.R.4/331,332,6/221 - Hoffmeyey I/101, 505,506,II/9,177 - Zwergius: "Siellandske Clerisie" 611 - Schytte 54