Hjortshøj-Egå Kommune

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Hjortshøj - Egå Kommune)

Hjortshøj-Egå Kommune blev oprettet i 1842 som et led i den nye administrative inddeling af Danmark sammen med købstadskommunerne, der blev oprettet i 1838. Arealet udgjorde 2556 ha, og indbyggertallet var i 1850 på 1134 personer. I 1960 var det steget til 2085 indbyggere.

Kommunen blev ledet af et sogneforstanderskab, hvor den lokale sognepræst automatisk var medlem. Resten af medlemmerne, som talte mellem 4 og 9 medlemmer, blev valgt af sognets mandlige beboere over 25 år, og med mindst én tønde hartkorn. Sogneforstanderskabets ansvarsområder var fattig-, skole-, og vejvæsen. Fra 1868 blev sogneforstanderskabet afløst af sognerådet, og man fik nu også ansvaret for den økonomiske forvaltning.

I kommunen var der andelsmejeri, jernbanestation og flere gårde, blandt andet Kirstineborg, Hjortshøjlund og Skæring Munkegård. I forbindelse med kommunalreformen i 1970 blev kommunen en del af Aarhus Kommune. Indtil da havde den været en del af Randers Amt.

Litteratur og kilder

  • J. P. Trap: Danmark, bind 7, 1963.
  • Landsarkivet for Nørrejylland, Harry Christensen: Danske landkommuner 1842-1970: fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal lovgivning : med omlægninger og nyere grænseændringer, 1976.