Hilmar Vestesen (1860-1948)

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Hilmar Vestesen)
Skift til: Navigation, Søgning
Fabrikant Hilmar Vestesen, fotograferet 1909

Hilmar Vestesen, født 30. januar 1860, død 1943. Gift 1886 med Anna Louise Jørgensen (1862-1932), med hvem han fik børnene Børge, Egil, Aagot, Anna Elisabeth og Ebba.

Civilingeniør, fabikant, direktør i Frich´s Maskinfabrik, byrådsmedlem og Ridder af Dannebrog.

Hilmar Vestesen startede sin uddannelse på Roskilde Lærde Skole, men skiftede studieretning og tog eksamen som civilingeniør ved Den Polytekniske Læreanstalt. Det første år efter sin eksamen vikarierede han som ingeniør ved Faxe Kalkbrud, hvorefter han rejste til Aarhus og blev ansat i sin onkel på Frichs fabrikken. Samme år, i 1885, overdrog Frich virksomheden til Vestesen og dennes studiekammerat John Valdemar Wied; Vestesen fik borgerskab som Jernstøber i Aarhus og fabrikken skiftede navn til S. Frichs Efterfølgere.

Foruden fokus på produktionen af jern og maskiner til bl.a. DSB og diverse mejerier agerede Vestesen i en tid med gæring blandt arbejderne og stor aktivitet i arbejderbevægelserne. Efter en generalstrejke indenfor jernstøberier i Aarhus i 1895 blev Vestesen medstifter af "Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinsen", hvor han fik en betydelig indflydelse, også på Dansk Arbejdsgiverforening. Han var kendt for sin saglige indsigt og og gode forhandlingsevner.

I perioden 1900-1908 var han medlem af Aarhus Byråd, hvor han repræsenterede Det Konservative Folkeparti. Her tilhørte han den fløj i de borgerlige partier, der søgte samarbejde med den stærke socialdemokratiske majoritet.

Hilmar Vestesen var til fingerspidserne en fremskridtets og industriens mand og havde en betydelig faglig baggrund.I 1912 havde virksomheden vokset sig så stor, at den måtte flytte fra Regina-krydset til Åbyhøj. Ved samme lejlighed skiftede den navn til A/S Frichs og Vestesen blev ene-direktør.

Foruden ledelsen af fabrikken og den store politiske akivitet udgav Vestesen en række teknisk-videnskabelige skrifter:

"Overgang fra damp til vædske" (1911), "Mættet damp og dråbe" (1912), "Den kritiske tilstand" (1917), "Produktet af tryk og volumen" (1918), "Umættet damp og hyperkritisk tilstand" (1922), "Elektrolyterne" (1932), "Organiske forbindelser" (1938) og "Atomernes mekanik" (1935).

Hilmar Vestesen var desuden stærkt optaget af forskellige lokale forhold.

Offentlige tillidshverv

Medlem af Søretten for Aarhus Amt fra 1893. Næstformand i Bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne fra 1895, Formand fra 1910. Formand for Sammenslutningen af Aarbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark fra 1912. Formand for Foreningen af Installatører af elekstrisk Lys-og Kraftoverføring i Provinserne. Medlem af Aarhus Byråd 1903-09 og Forretningsudvalget for Landsudstillingen 1909. Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forening for Beskyttelse af industriel Ejendomsret fra 1910. Stedfortræder i Arbejdsrådet fra 1901, Medlem af samme fra 1910. Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening fra 1911, af dens Forretningsudvalg fra 1912. Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab fra 1912 og af Industrirådet fra 1915. Medlem af Statsbaneudvalget af 1911.

Kilder og litteratur

  • Tage Kaarsted: Folk i Aarhus
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, 1968.

Links

[Frich´s Fabrik]

[Frichs på Wikipedia]

{{#coordinates:primary|56.152867|10.175842}}