Henrik Schandorff

Fra AarhusWiki

Henrik Schandorff, 1817-1897, købmand

Schandorff var født og opvokset i Aarhus. Hans far, Rasmus Schandorff var købmand i byen. Schandorff stod i lære i sin fars butik. I 1845 var han handelsbetjent, og han tog borgerskab i Aarhus som købmand i 1848.

I 1848 byggede Henrik Schandorff sammen med købmand John Gaarn og Andreas Malling briggen Ægir hos skibsbygmester Høyer. Det var et af de største skibe bygget i byen i lang tid.

Schandorff ejede selskabet Schandorff & Holst sammen med S. Holst. Firmaet var en tømmerhandel. I 1869 købte Holst Schandorff ud af selskabet.

Udstykning af gader

Schandorff udstykkede i 1854 efter at have indhentet tilladelse ved Aarhus Byråd grunde ved Søndergade og Østergade, som han også etablerede. Han indrykkede følgende annonce i Aarhus Stiftstidende den 21. april 1854 for at sælge grundene:

”Paa den mig tilhørende Tofte mellem Frederiksgade og Fredensgade kunne Byggegrunde erholdes tilkjøbs. Det bemærkedes, at de anlæggende Gader ville komme i Forbindelse saavel med Frederiksgade som Fiskergade. Man behage at henvende sig til Hr. Procurator Nors eller Undert. Arhuus, d. 20. April 1854 H. Schandorff.”

Området havde tidligere gået under navnet Schandorffs Toft.

Privatliv

Schandorff var i 1850 gift med Atala Rannow. Parret havde en datter, Rasmine Schandorff på 2 år.

Schandorff i Aarhus i dag

Indtil 2005 kunne man i Aarhus gå på Schandorffstræde. Strædet hedder idag Ferdinand Sallings Stræde. Navneskiftet skete i forbindelse med, at der blev ændret i lokalplanen og opført parkeringshus på en af de store grunde op til strædet.

Henvisninger