Hartvig Philip Rée

Fra AarhusWiki
Synagogen i Hartvig Rées gård i Vestergade 11. Malet af Visby i ca. 1850

Jødisk storkøbmand, fabrikant, skibsreder og åndspersonlighed. Født 1778 i Fredericia, død 1859 i København. Handelsuddannet i Hamborg-Altona.

Hartvig Philip Rée var, indtil han flyttede til København, Aarhus' største skatteyder.

I 1810 kom Hartvig Philip Rée til Aarhus og fik borgerskab som købmand. Han udvidede snart forretningen, startede bl.a. en saffiansfabrik og et farveri og etablerede en rederi-virksomhed. I 1818 var han byens rigeste - i hvert fald højest beskattede borger - og blev den første jøde i Danmark der blev optaget blandt de eligerede i byens råd.

Han ejede Den Rosenørnske Gård i Vestergade, som senere blev købt af margarine-kongen Otto Mønsted. Ved gården anlagde Rée en stor have, der strakte sig op over Brobjerg med egen bro over åen. I haven havde han rejst en borgruin, hvor han ofte afholdt koncerter. I 1820´erne oprettede Hartvig Philip Rée en synagoge i førstesalen den nybyggede sidebygning i sin gård i Vestergade (senere Mønsteds gård ). Rée stod selv for gudstjenesterne, forfattede salmer og liturgier og var desuden aktiv og meget anerkendt i den jødisk-teologiske debat på landsplan. Det var ikke kun jøder, der kom i synagogen. Ved højtider, såsom fejringer af kong Frederik VI og bar mitzvah´er var der mange repræsentanter for byens øvrighed til stede. Da Rée i 1850 mistede sin hustru trak han sig tilbage fra sin virksomhed og rejste til København. Hans søn, Hertz Rée, overtog forretningen, der året efter solgte den del af ejendommen i Vestergade, hvor synagogen lå (Vestergade 15) til væver Mathiesen Duus på den betingelse, at synagogen fortsat skulle kunne anvendes af byens mosaiske menighed i ti år. Da fristen var udløbet, blev den første synagoge i Aarhus nedlagt.

Hartvig Philip Rée var den ledende person i Det Mosaiske Troessamfund i Aarhus, og flere af hans familiemedlemmer ligger begravet på den jødiske kirkegård, der stadig kan ses foran Musikhuset ved Frederiks Allé.