Harald Regnar Nielsen

Fra AarhusWiki
Overlærer Harald Regnar Nielsen

Søn af Ane Kirstine Mørch (1788-1833) og byfoged og politiassistent Jørgen Nielsen (1789-1853) begge med gravstene i Rådhusparken. 13.8.1825Nelsen´s Søn Harald Regnar døbt i Vor Frue Kirke i Juli Måned. Faddere: Frue Terling, Frøken Petersen, Hofjægermester Baron de Güldencrone, Overauditør Holm, Købmændene J. Røgind og P. Herschendt junior

cand. Theol. 1850 og Ridder af Dannebrog 1888.

Overlærer Harald Regnar Nielsen født 26.09.1825 - 15.11.1899

Lærer ved Borgerpigeskolen 1856-61, 1863-70 overlærer ved Borgerdrengeskolen 1870-77, overlærer ved Borgerpigeskolen 1877-88.

I 1885, mens han var ved Borgerpigeskoen fik han 3000 kr årligt minus 150 kr. for bolig. I 1880 var han sygemeldt et halvt år.

Han havde en afstikker til Herlufsholm, hvor han var adjunkt 1861-63.

I 1868 fik man ved udelukkende private midler etableret et folkebibliotek i Aarhus i pigeskolen i Vestergade. H. Nielsen bidrog med ulønnet arbejde med udlån.


Begravet på den nu nedlagte Søndre Kirkegård. Gravstenen er stadigt bevaret Rådhusparken.