Hans Carl Dons

Fra AarhusWiki

Hans Carl Dons. Stiftamtmand

Født 26. juni 1855 på gården Anhof i Svindinge ved Nyborg - Død 18. december 1937 på Frederiksberg.

Søn af Julius Dons (1830-1908) og hustru Augusta Marianne Sievers. Gift 1888 med Caroline Emilie Birgitte Langhoff (1861-1925).

Blev cand.jur. 1878. Blev herefter ansat i Landbrugsministeriet og blev kontorchef i Ministeriet for offentlige arbejder. Var fuldmægtig på Sjællands bispekontor. I 1903 blev han amtmand i Ringkøbing.

Fra 1. november 1915 stiftamtmand for Aarhus og Skanderborg amter. Fratrådte 30. juni 1926 efter eget ønske.

Han havde adskillige tillidsposter i blandt andet kronprins Frederiks fond, Lemvig-Vem-Thyborøn jernbaner og Ringkøbing amts historiske samfund.

Blev tildelt Kommandør af 1. grad af Dannebrogsordenen og blev kammerherre.

Var bror til skuespillerinden og operasangerinden Elisabeth Caroline Cathrine Dons (1864-1942).


Se også


Kilder