Grundlæggelsen af Bryggeriet Ceres

Fra AarhusWiki
Fil:Reklame - Fotograf Ukendt. kasse 64.jpg
Bryggeriet Ceres. Logo for Bryggeriet Ceres. Kunstner og år ukendt i bryggeriet Ceres arkiv på Erhvervsarkivet.

Grundlæggelsen af Bryggeriet Ceres

I 1856 mødes tre af byens forretningsdrivende, købmand og brændevinshandler Malthe Conrad Lottrup samt apotekerne Niels Schack Aagaard og Knud Reddelien for at diskutere et interessant projekt. Resultatet af mødet blev, at de tre mænd blev enige om at etablere Aarhus’ første bryggeri til fremstilling af bayersk øl, der i disse år, måske som følge af de mange udenlandske soldaters indkvartering i byen de foregående år, så småt var begyndt at fortrænge de traditionelle øltyper som hvidtøl. Bryggeriet fik navnet Ceres efter den romerske gudinde for korn og frugtbarhed.

Fremsynet placering

Det var ikke kun hvad angår aarhusianernes ganer at de tre initiativrige partnere var fremsynede. De var det også med hensyn til placeringen af deres nye virksomhed. Den blev opført på det sted, hvor landevejene til Silkeborg og Viborg mødes.

Bryggeriet Ceres. Tegning af de første bygninger på Ceres set fra sydvest ned over Mølleengen, i Lokalhistorisk Samling på Aarhus Kommunes Biblioteker.

I 1856 var dette et godt stykke uden for bygrænsen ved Vesterport, og mens de store virksomheder i byens midte blev mere og mere indeklemte i takt med at Aarhus voksede, var til-kørselsforholdende og udvidelsesmulighederne gode. En anden væsentlig grund til bryggeriet placering var, at Aarhus Å forsynede bryggeriet med vand, og at den forholdsvise høje beliggenhed betød, at der kunne bygges svale lagerlokaler ind i skråningen. På den måde undgik man at udgrave til en egentlig kælder men med alle de fordele et køligt lokale ville give samtidig med, at man ikke ville få nogen problemer med grundvandet. De store omkringliggende markarealer betød desuden, at bryggeriet i de første år kunne være selvforsynende med byg til fremstillingen af øl. Brygningen foregik dengang pr. håndkraft, og der blev ikke brygget hver dag.


De første bygninger

Bryggeriet bestod ved oprettelsen af to aflange bygninger, hvoraf den ene af bygningerne, det fornemt udførte Jyske Palæ, trods en omfattende brand i 1982 fortsat kan nydes. Jyske Palæ blev opført i historicistisk stil i tre etager med en sidefløj til selve bryghuset. I bryghuset var de store kedler på første sal, mens hovedfløjen rummede kontorer og to kældre med lager for henholdsvis bayersk øl og hvidtøl.

Lottrup bliver eneejer

I 1857, altså allerede året efter etableringen og inden bryggeriet for alvor var kommet i gang, købte M. C. Lottrup de to medstiftere Schack Aagaard og Knud Reddelien ud og blev således eneejer af bryggeriet. Samme år solgte Lottrup sin købmandshandel i Vestergade.

Fil:Ceres Haven, Hammerschmidt, kasse 65.jpg
Bryggeriet Ceres. Idylliske omgivelser i Cereshaven. Fotograf Hammerschmidt, ukendt år. I Bryggeriet Ceres Arkiv på Erhvervsarkivet.

Cereshaven

I 1865 anlagde Malthe Conrad Lottrup Cereshaven neden for bryggeriet ud mod åen. I en senere beskrivelse af haven fra 1920 kan man læse; ”Ceres’ gamle Have, der ligger ned til Aae, er berømt for sin Skønhed og bidrager til at gøre Roturen paa det første Stykke ud til ’Fiskerhuset’ til lidt af en oplevelse”. Anlægsgartner A. Otterstrøm, Langå, blev valgt som havearkitekt, og den samlede pris inklusiv planlægning, indkøb af træer, buske og anlægning af haven var på beskedne 51 rigsdaler 2 mark og 4 skilling. Unægtelig et noget andet beløb end det i dag ville have kostet, at anlægge den smukke have.

Hovedbygningen – den første udvidelse

At det var gode år for bryggeriet vidner opførelsen af den nye hovedbygning om. I 1866 opførte M.C. Lottrup Hovedbygningen i sin første skikkelse, og her indrettede han blandt andet sin private bolig. Hovedbygningen var bygget i historicistisk stil og kom til at rumme bryggeriets administration. Bygningen udvidedes i 1887 og blev i den forbindelse dekorativt udsmykket med inspiration fra antik arkitektur.