Fritz Rosenkrantz

Fra AarhusWiki

Født Frederik Rosenkrantz (1804-1882)

Baron ved Vorregård og sekondløjtnant ved Prins Ferdinands lette dragoner i Aarhus og omtaltes i byen som "hestebaronen".

Det er tilsyneladende Rosenkrantz, der har lagt navn til Rosenkrantzgade.

Kilder

  • Sejr, Emanuel, Gamle Århusgader Bind 1