Frederik Wilhelm Meulengracht

Fra AarhusWiki

Premierløjtnant, født 29. april 1830 i Aarhus (Vor Frue) - død 3. februar 1864. Søn af købmand Lars Christian Meulengracht og Jacobine Bech.


Han voksede op på en købmandsgård på Lille Torv 2, som søn af købmand Lars Christian Meulengracht (1793-1836). Det var farfaderen, Harboe Meulengracht, der lod den palæ-agtige købmandsgård på Lille Torv bygge.

Meulengracht frekventerede en tid Aarhus Katedralskole. Han blev kadet 1847, sekondløjtnant ved fodfolket 1850, men forsatte til kavaleriet året efter. Blev premierløjtnant 1861 i 4. Dragonregiment.

Under 2. Slegsvigkrig deltog Meulengracht ved slaget ved Mysunde 2. februar 1864, hvor han skulle rekognisere fjendens tropper. Meulengracht blev involveret i kamphandlinger og blev såret i sin venstre arm af en granatstump.

Meulengracht skrev efterfølgende til sin eksadronchef: "Er bleven let såret. Håber det ikke får langvarige følger. Beder Hr. ritmesteren om at drage omsorg for min bagage." Armen måtte dog amputeres, og Meulengracht døde den efterfølgende dag, under sygetransporten til feltlazaratet i Flensborg.

Han var rytteriets første faldne i krigen 1864 og den eneste rytterofficer, der døde som følge af kamphandlinger.

Han blev bisat fra Aarhus Domkirke og gravlagt på den nu nedlagte Søndre Kirkegård den 15. februar. Det var stiftsprovst Boesen, der med orderne "Vær tro indtil Døden", holdt mindetale over Meulengracht. Hans navn findes også på en af mindetavlerne i Aarhus Domkirke.

I dag er kirkegården blevet rådhuspark, men Meulengrachts gravsten er stadigt bevaret i parken, ligesom der i parken er opstillet i monument for faldne krigere i de slesvigske krige 1848-1949 og 1864.


Familie


1 I kirkebogen fra Vor Frue 1825-1834 er Frederik Wilhelm Meulengracht oplyst til at være født 29. april 1830, mens der på Meulengrachts gravsten er oplyst datoen 28. april 1830.

Kilder og litteratur

  • Sune Wadskjær Nielsen, Det danske rytteri - De sidste krige til hest 1848-1864, Lindhardt og Ringhof
  • Århus Stiftstidende 06.02.1864, 15.02.1864
  • Diverse kirkebøger og folketællinger
Fatal error: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.