Frederik Christian Dahl

Fra AarhusWiki

Frederik Christian Dahl 1741-1822 var ejer af Aarhus Mølle og før det, styrmand og forpagter.

Han var søn af Johannes Hansen Dahl (død 1759), som var skovrider ved Rosenholm i 25 år, og Anne Marie Bragaard fra Rodskov Mølle.

Frederik Christian Dahl blev gift i 1774 med Bodil Jensdatter Deiret (død 1806). De fik børnene:

Christian A. Dahl, Johannes Dahl (1775-1815), Christian Anton Dahl (1776-1834), Mette Elisabeth Dahl (1778-1882)

Frederik Christian Dahl stak som ung til søs og tog en styrmandseksamen, afbrudt af en tid ved landvæsenet. På grund af helbredsproblemer vendte han tilbage til landjorden og forpagtede Boller ved Horsens. Den levevej opgav han også og i 1774 tog han borgerskab som købmand i Aarhus. Sammen med Christian Fauerschou overtog han Aarhus Mølle i 1790 og fra 1793 var Frederik Christian Dahl eneejer af møllen. Igen drillede helbredet ham og han måtte overdrage møllen til sønnen, Johannes Dahl, i 1805.

Litteratur og henvinsninger

T. Rugholm: Slægten Dahl fra Aarhus Mølle, Historisk Samfund for Århus Stift, 1965.