Frederik Carl Christian Johansen Baune (1848-1933)

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Købmand Frederik Carl Christian Johansen Baune

Grosserer og byrådsmedlem Frederik Carl Christian Johansen Baune (døbt Frederik Carl Christian Johansen, kendt som Johannes Baune).

Født 6. februar 1848 i Galten sogn, Aarhus amt, død 15. juni 1933 i Aarhus.

Forældre: Boelsmand Johan Jensen og hustru Ane Marie Christensen.

Gift 28. dec. 1877 i Fårup med Marie Kirstine Kelp, født 2. aug. 1849 i Fårup sogn, Aarhus amt, død 26. juli 1905 i Aarhus, datter af proprietær Peter Nicolaj Secher Kelp og hustru Anna Jensine Georgine Jensen.

Baune hørte til den generation af driftige handelsmænd, der efterfulgte Hans Broge og fortsatte opbygningen af næringslivet i byen Aarhus og dens opland. I midten af 1860'erne ansattes Baune hos [[Rasmus Otto Mønsted (1838-1916)|Otto Mønsted], og han arbejdede sig her hurtigt frem til en betroet stilling.

Baunes poster

Han startede i 1876 egen forretning med landbrugsgrovvarer. Hans dygtighed medførte, at han indtog formandsposten i bestyrelserne for Korn- og Foderstof Kompagniet, Jydsk-Engelsk Dampskibsselskab, Thomas Ths. Sabroe & Co., Hads-Ning Herreders Jernbaneselskab og Jydsk Telefon A/S, ligesom han var medlem af bestyrelsen af Aarhus Telefonselskab - Aarhus' første telefonselskab.

Han var 1890-99 formand for Aarhus Handelsforening, foreningen af jyske handelsforeninger 1899-1906, Jydsk-Engelsk Dampskibsselskab 1892-98, Aarhusbugtens Dampskibsselskab 1886-1906 og var medlem af Aarhus Byråd 1891-1897, hvor han især var optaget af havnens udvikling, hvorfor han derfor også var medlem af Aarhus Havneudvalg 1894-1917.

Han var formand for Overligningskommissionen 1902-06, medlem af bestyrelsen for Aarhus Amts landøkonomiske Selskab og Smørnoteringsudvalget, tilforordnet hos Jydsk Handels- og Landbrugsbank, samt æresmedlem af Høver og Omegns Landboforening.

Joh. Baunes PladsFrederiksbjerg er navngivet efter ham.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Lars Eriksen, i: Ole Degn og Vagn Dybdahl (red.), Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968, Århus 1968, s. 30-31. Bestil materiale
  • Ib Gejl, i: Ib Gejl (red.), Århus - Byens borgere 1165-2000, Århus 2000, s. 25-26 Bestil materiale
  • Aarhus Borgere, 1915-1920, Hæfte I Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus

{{#coordinates:primary|56.141225|10.195229}}