Frans Djørup Bang

Fra AarhusWiki
Frans Djørup Bang

Toldinspektøren i Aarhus Frans Djørup Bang

Født i Kirke Hvalsø, Roskilde Amt, 25 Juni 1867.

Student fra Roskilde Katedralskole 1886. Statsvidenskabelig Kandidat i sommeren 1892, indtrådt samme år i toldvæsenet som medhjælper. Toldassistent i Svendborg, Aarhus, og København. Afskediget i 1902 og ansat i Generaldirektoratet. Senere fuldmægtig samme sted i 1906. Toldforvalter i Køge fra 1908-1916. 25. August 1916 udnævnt til Toldinspektør ved Aarhus Toldkammer i Aarhus. Formanden for Foreningen af Toldembedsmænd. Medlem af Bestyrelsen for Roskildenser-Samfundet.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus