Eskild ( - 1166)

Fra AarhusWiki

Eskild (død 1166), nævnes som Biskop i arhus i 1157. Han døde i 1166 under Togtet til Rygen.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Molbech 3/54 - Pontoppidan 1/330 - Hoffmeyer 1/49