Ernst August Weis

Fra AarhusWiki

Ernst August Weis(14.12.1848 - 07.08.1912), ejer af Aarhus Mølle fra 1889 til 1912. Han drev møllen videre efter sin fars, Andreas Severin Weis, død.

Sammen med sin mor, Bertha Magdalene Weis, overdrog de Museumsbroen til de offentlige myndigheder i 1889, efter faderens død. Ved Aarhus Byråd blev det besluttet, at overdragelsen ville blive godkendt, hvis broen og museumsgaden blev istandsat af ejerne inden myndighederne overtog disse. Detaljerne herom kan findes i Aarhus Byråds forhandlingsprotokoller fra 1889, under mødet d. 15. august. På daværende tidspunkt hed broen Jernbroen/Jærnbroen.

Ernst Weis blev ved med at drive møllen frem til 1903, hvorefter han påbegyndte afhændelsen af møllens jorde. Den vigtigste handel fandt sted i 1909, da Aarhus kommune købte den gamle møllegrund. Weis og hans hustru forbeholdt sig dog rettighederne til at blive boende på møllen resten af deres liv.

Ernst August Weis var gift med Wilhelmine Auguste Rambech (08.10.1851 - 18.05.1926) og hans forældre var Andreas Severin Weis (21. maj 1815 - 28. april 1889) og Bertha Magdalene Weis, født Schønheyder (27.01.1828 - 06.10.1902).

Inden Ernst Weis døde i 1912, lovede han direktøren for Den Gamle By, at museet måtte få møllebygningerne, men først efter Wilhelmine Weis' død i 1926 gik kommunen og Den Gamle By igang med planerne med henholdsvis møllegrunden og bygningerne. Et forbehold for overtagelsen af grunden, var at haven der hørte til møllen, skulle bevares som et frirum for byens borgere. Den gamle have danner i dag rammerne for Mølleparken. Aarhus Mølles bygninger kan idag findes genopført i Den Gamle By.

Litteratur og kilder

  • Bertha Weis' Historie - Århus mølle fra 1846 af Lica Weis Næraa. Zeuner Bogtryk Offset, Århus, 1992.