Emilie Magdalene Greffel

Fra AarhusWiki

Frue Emilie Magdalene Greffel - født Eickenhoff

Født 16. december 1829 i Hannover, Tyskland - død 19. juni 1923 i Aarhus

Datter af arbejdsmand Franz Bernhard Heinrich Eickenhoff og hustru Anna Dorthea Eickenhoff (født Wilkens).

14. september 1856 blev Emilie Magdalene Eickenhoff gift med den ligeledes tyskfødte Friederich Bernhard Greffel i Hauptkirche St. Trinitatis i Altona, Tyskland.

Mens manden i 1864 var i krig, opholdt Emilie Magdalene sig i København. Med tre børn og en fjerde på vej var det en hård tid for Emilie Magdalene.

Omkring 1866 kom parret til Aarhus, da ægtemanden blev tilknyttet 3. Dragonregiment. Da Friederich Bernhard døde i 1876, afholdt direktør Westbrook en koncert og forestilling i Håndværkerforeningens festsal til fordel for enkefrue Greffel og børn. Koncerten indbragte 622 kr.

Herefter måtte Emilie Magdalene finde sin egen måde at forsørge sig selv og børnene. Hun blev indehaver af vasken for netop 3. Dragonregiment, hvor hun havde sine to ældste døtre som hjælp i vaskeriet. En stilling, hun beholdte i over 25 år. Et par år efter ægtemandens død flyttede hun med børnene fra Frederiksgade 34 til Den Mallingske GårdDynkarken 39.

Efterhånden som alderdommen satte ind, blev det dog sværere for Emilie Magdalene at forsørge sig selv. I Aarhus Byråds Forhandlingsprotokoller, som i dag ligger online på aarhusarkivet.dk, fremgår det at byrådet i 1911 behandlede en ansøgning fra enkefruen om alderdomsunderstøttelse. Ansøgningen blev afvist da Emilie Magdalene ikke havde dansk indfødselsret – noget som hun havde søgt byrådet om i 1907.

I forbindelse med Emilie Magdalenes 80 års fødselsdag skrev Aarhuus Stiftstidende:

"altid har været en flittig og stræbsom Kone, og kun har oppebaaret en lille Pension, maatet arbejde ihærdigt, og det gør hun stadig med frisk Humør."

Hun var en respekteret borger i byen og ved sin død i 1923 var hun som 93-årig en af byens ældste borgere.

Hun fik syv børn - heriblandt skuespillerinde fru Bertha Olsen og oversergent Louis Greffel, der var godt kendt i Aarhus - blandt andet som dirigent for Bondefangerorkesteret.