Elias Ølsgaard

Fra AarhusWiki
Elias Ølsgaard

Billedhugger Elias Ølsgaard

Født 18. maj i Hygum ved Jelling - død 18. december 1964 i Aarhus.

Elias Ølsgaard søn af en gårdejer, men gik på Aarhus Teknisk Skole i Aarhus 1893. I 1898 blev han optaget på Kunstakademiet i København, hvorfra han i 1900 var udlært billedhugger.

Efter studierne i København flyttede han tilbage til Aarhus. I Aarhus kom han til at samarbejde med Hack Kampmann og Karl Hansen-Reistrup om det nye Aarhus Teater. I teatret udførte Ølsgaard fire buster og lavede teatrets stuk. Ølsgaard samarbejde også med Kampmann og Hansen-Reistrup om opførelsen af Statsbibliotektets bygning (i dag hjemsted for Erhvervsarkivet og Aarhus Stadsarkiv) på Vester Allé 12.

I 1901 blev Elias Ølsgaard viet med Voldborg Antoinette Brøns Ølsgaard - født Appelt (1877-1939). Volborg var stærkt engageret i Dansk Kvindesamfund og redaktør på bladet Fred og Frihed. Ægteparret bosatte sig i Mejlgade 36, men flyttede senere ud til en stor villa på Dronning Margrethes Vej 14.

Arbejde

I Aarhus har Elias Ølsgaard arbejdet på:

Arbejde han bl.a. har lavet: Mindesmærker af ministrene Vilhelm Lassen, Anders Nielsen og Høgsbro, samt Fabrikant Blom, Skanderborg, Holm og Samsø. Portrætbuster, Statuetter og større figurer bl.a. Enkens Skærv. Han har dekoreret både offentlige- og private bygninger såsom teatre, banker osv. og lavet tegninger til glasmosaikker. og Krematoriet i Aarhus. Han har udstillet værker på Charlottenborg fra 1899.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XVII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus