Eleonora Christine Charlotte von Seydevitz

Fra AarhusWiki

Majorinde Eleonora Christine Charlotte von Seydevitz

Født 14.01.1850 – død 26.12.1817

E.C.C. Seydevitz nedstammede fra en dansk-tysk adelig militærslægt. Datter af major Hans Joachim von Seydewitz.

4. august 1784 viet med Albrecht Christian von Rummelhoff, der selv nedstammede fra en tysk adelig militærfamilie. Hed efter vielsen Eleonora Christine Charlotte von Rummelhoff

I 1787 boede familien ved Immervad, men i folketællingen fra 1801 er familien bosat i en firelængede gård ved Møllestien, hvor ejendommene Møllestien 41-53 ligger i dag. Flere af disse ejendomme er rester og ombygninger af Rummelhoffs gård.

Efter Rummelhoffs død afholdt hun flere gange auktioner, hvor der blev solgt ud af boet i Møllestien. Her blev solgt alt lige fra kåber, senge- og gangklæder til møbler, som slagbænk og klædeskab.

  • Søn Friedrick Hans Joachim Rummelhoff (f. 1785)
  • Søn Carl August Wilhelm Christian Rummelhoff (f. ca. 1786)
  • Søn Johan Christoffer Heinrich Rummelhoff (f. ca. 1790) blev by- og herredsfoged i Nykøbing.

Kilder

  • Århus Stiftstidende 28.08.1805, 25.09.1805, 15.04.1807, 11.03.1809


Eksterne links

Side om Seydevitz-slægten