Ejnar Vilhelm Hastrup

Fra AarhusWiki
Ejnar Vilhelm Hastrup

Sparekassedirektør Ejnar Vilhelm Hastrup, født på Svenstrup Hovedgaard, Sjælland, 21. august 1861.

1878 Preliminæreksamen fra Schneekloths Latin- og Realskole i København. 1888 juridisk eksamen og Fuldmægtig hos Sagfører og Sparekassedirektør H. F. Christiansen i Aarhus. 1893 ansættelse i Spare- og Laanekassen i Aarhus, og fra 1917 Administrerende Direktør. 1895 tillige Fuldmægtig hos Byfogeden i Aarhus, og fra 1896-1900 Fuldmægtig hos Christopher Julius Emil Høegh-Guldberg. I 10 år Revisor ved Østjydske Bryggerier og fra 1918 Formand for Frue Sogns Huslejenævn.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte IX Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus