Edwin Friedleif Rahr

Fra AarhusWiki
Edwin Rahr ca. 1870

Købmand, Etatsråd Edwin Friedleif Rahr

Født 18. oktober 1815 på Haraldskjær ved Vejle og død 21. april 1905, Aarhus.


Privatliv

Søn af Johannes Ditlev Rahr og Charlotte Amalie Ussing. Gift med Nielsine Ølgaard Margrete Hedevig (f. Kampmann) d. 19. juli 1853.

Ud af en gammel købmandsslægt der generation efter generation drev handel. Hans fader var den eneste til at gå i en anden retning. Bedstefaderen var f.eks. en anset købmand og rådmand i Ribe. Familien blev regnet tilbage til landsbyen Roager i Sønderjylland, formentlig også deraf navnet ”Rahr”.

Forretninger

I 1841 indgik han kompagniskab med købmand Ingwersen, og 27. november oprettede de en købmandsforretning under navnet Ingwersen og Rahr i Vestergade. Ingwersen trak sig 1. oktober 1843 tilbage fra virksomheden, som Edwin Rahr egenhændigt overtog, den primære handelsvare blev hurtigt herefter jern.

I 1856 solgte Edwin Rahr gården på Vestergade og flyttede forretningen til Mindegade 4 i ejendommen Trods Katholm, som han erhvervede sig af brændevinsbrænder Søren Thomsen. Herefter skiftede virksomheden karakter til udelukkende at være en jernforretning. Han drev selv forretningen indtil 1893, hvor han i en alder af 78 år trak sig tilbage og overlod forretningen til sønnen Viggo Ludvig Rahr (1858-1931).

Edwin Rahr og Aarhus

Udover at være en driftig forretningsmand blev Edwin Rahr også en kendt person i Aarhus. I 1862 var han en af hovedmændende af stiftelsen af Aarhus Handelsforening. Udover det var han bl.a. fra 1. juli 1865 medstifter og medlem af den første bestyrelse af det Aarhus-Københavnske Dampskibsselskab og blev 13. januar 1868 indvalgt i den foreløbige bestyrelse for Det jydsk-engelske Dampskibsselskab, som han også var medstifter af. I 1871 var han med til at stifte Aarhus Privatbank og på dennes stiftende generalforsamling blev han 15. august 1871 indvalgt i repræsentantskabet ligesom han var værge for Aarhus Domkirke fra 1859 til 1873. I forbindelse med Edwin Rahr og hustruens sølvbryllup 19. juli 1878 skænkede de også et orgel til Brabrand kirke. Ved hans død som 89-årig havde han da også både opnået at titlen etatsråd samt Ridder af Dannebrog. Edwin Rahrs Vej er opkaldet efter ham.

Kilder

  • Sejrs Sedler