Eduard Bergmann

Fra AarhusWiki
Konsul Eduard Bergmann

Konsul Eduard Emil Frederik Bergmann, Ridder af Dannebrog, R. N. O. N., O. S. Kr., f. i København 1. september 1838, søn af kongelig. proviantforvalter F. Bergmann.

Tog handelsuddannelse og blev ansat i Rasmus Petersens Dampskibsekspedition i Aarhus. I 1863 soldat i Kiel. Deltog i krigen 1864, modtog for dette Erindringsmedaljen.

Forretningsfører for det Jysk-Engelske Dampskibsselskab og trådte ved fusionen med Randers Dampskibsselskab ind i bestyrelsen. Da de to selskaber kom til at indgå i DFDS, overtog Eduard Bergmann først dettes udenlandske og senere også dets indenlandske ekspedition, og repræsenterede desuden Skandinavien-Amerika-linjen.

Gift med Sofie Vilhelmine Bergmann, en datter af den kendte jyske landmand, kammerråd Niels Rasmus Erichsen.

Litteratur og kilder