Constantin Marselis

Fra AarhusWiki

Constantin Marselis, født i 1647, død i 1699.

Søn af Gabriel Marselis og bror til Vilhelm Marselis. De to brødre arvede faderens mange godser i Danmark efter dennes død og bosatte sig begge i landet derefter. Constantin arvede Havreballegård, som i 1684 blev ophøjet til et baroni og han selv baron. I samme forbindelse omdøbte han stedet til Marselisborg gods.

Constantin var i flere år kammerjunker til Frederik d. 3.

Han døde barnløs og Marselisborg gods blev overdraget til en anden ejer.

Litteratur og kilder