Christian Weis-Hoff-Rosencrone (1850-1906)

Fra AarhusWiki

Christian Weis-Hoff-Rosencrone var overlæge i Aarhus.

Født 16. marts 1850 i Aarhus, død 18. november 1906 i København.

Søn af Hans Christian Weis (1811-1882) og Edvardine Reinholdine Hoff-Rosencrone (1820-1901).

Christian Weis-Hoff-Rosencrone hed oprindeligt Hans Christian Weis ligesom sin far, men tog i 1903 navneforandring. Hans far, Hans Christian Weis, og farfar, Ernst Peter Weis (1776-1845), var begge læger i Aarhus.

Gift med Dagmar Charlotte Catharina Rømer (1855-1928). Ligesom så mange andre i Weis-familien var ægteparret musikalske og dyrkede flittigt selv at spille.

Karriere i Danmark

Christian Weis-Hoff-Rosencrone blev uddannet læge i Aarhus, og fra 1879 til 1881 arbejdede han på Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse under professor Stadfeldt. Han mente selv, at han her lærte det fundamentale i nutidskirurgi, basis for al operativ virksomhed og om den minutiøse renlighed.

I 1883 fik han Aarhus byråd til at oprette en poliklinik for fattige børn, som han selv ledede, indtil han i 1889 blev ansat som sygehuslæge ved sygehuset i Dynkarken.

I 1893 blev Aarhus Kommunehospital for første gang taget i brug, og Christian Weis-Hoff-Rosencrone blev hospitalets første overlæge.

En kollega på Kommunehospitalet udtalte om ham, at han fagligt var solid og omhyggelig. I Ebbe Kløvedal Reichs bog om Kommunehospitalet, "Rask op ad bakke", kan man læse, at Christian Weis-Hoff-Rosencrone på alle måder stod i skyggen af byens anden overlæge, Tage Algreen Tage-Hansen, og han tog al den hæder og opmærksom, som Tage-Hansen fik frem for ham selv, meget nær. Det skulle efter sigende være en af grundene til, at Christian Weis-Hoff-Rosencrone valgte lægegerningen fra i Danmark i 1903.

Migrerede til Norge

I 1903 flyttede Christian Weis-Hoff-Rosencrone til Norge, hvor han blev stamhusbesidder af baroniet Rosendal efter moderen, Edvardine Reinholdine Hoff-Rosencrone.

Helt opgav han ikke udøvelsen af sit fag, for han erhvervede sig betinget ret til praksis i Norge. Han opgav heller ikke kontakten til de tidligere kollegaer i Aarhus, hvoraf enkelte blev inviteret på ferieophold hos ham i Norge.

Christian Weis-Hoff-Rosencrone døde af et hjerteslag under et besøg i København den 18. november 1916, og begravelsen foregik fra Frederiksberg Kirke.

Nationaltidende bragte en nekrolog, hvor der blandt andet blev skrevet:

"Han var en af Byens mest afholdte og søgte Læger, og i det hele en fremtrædende Personlighed i Aarhus, hvor han naaede en Anseelse, som holdt maal med den Sympati, han fra alle Sider mødte for hans noble, fine og elskværdige Egenskaber."

Litteratur og kilder