Christian Weis-Hoff-Rosencrone

Fra AarhusWiki

Hans Christian Weiss (navneændring 1903 til Christian Weis-Hoff-Rosencrone). Overlæge

Født 16. marts 1850 i Aarhus. Død 18. november 1906 i København.

Uddannet læge og ansat som sygehuslæge 1889 ved sygehuset i Dynkarken. 1893 blev Aarhus Kommunehospital taget i brug. Christian blev hospitalets første overlæge.

Han fik Aarhus byråd til i 1883 at oprette en poliklinik for fattige børn, som han selv ledede indtil ansættelsen i Dynkarken.

Christian mente selv, at han lærte det fundamentale i nutidskirurgi, basis for al operativ virksomhed og om den minutiøse renlighed under de to år (1879-1881), han var på Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse under professor Stadfeldt.

En kollega på Kommunehospitalet udtalte om ham, at han fagligt var solid og omhyggelig. I Ebbe Kløvedal Reichs bog om Kommunehospitalet, "Rask op ad bakke", kan man læse, at Hans Christian på alle måder stod i skyggen af byens anden overlæge, Tage Algreen Tage-Hansen og tog al den hæder og opmærksom, der blev ham til del, meget nær. Og det skulle være en af grundene til, at Hans Christian valgte lægegerningen fra i Danmark i 1903..


Givet er det i hvert fald, at hans forældre var Hans Christian Weis (1811-1882) og Edvardine Reinholdine Hoff-Rosencrone (1820-1901) og at han blev stamhusbesidder af baroniet Rosendal i Norge efter moderen i 1903. Helt opgav han ikke udøvelsen af sit fag, for han erhvervede sig betinget ret til praksis i Norge. Han opgav heller ikke kontakten til de tidligere kollegaer i Aarhus, hvor af enkelte blev inviteret på ferieophold i Norge.


Christian døde af et hjerteslag under et besøg i København den 18. november 1916 og begravelsen foregik fra Frederiksberg Kirke.

Nationaltidende bragte en nekrolog, hvor der blandt andet blev skrevet: "Han var en af Byens mest afholdte og søgte Læger, og i det hele en fremtrædende Personlighed i Aarhus, hvor han naaede en Anseelse, som holdt maal med den Sympati, han fra alle Sider mødte for hans noble, fine og elskværdige Egenskaber."

Christian Weiss-Hoff-RosencroneHan var gift med Dagmar Charlotte Catharina Rømer (1855-1928). Ligesom så mange andre i Weis-familien var ægteparret musikalske og dyrkede flittigt selv at spille. Hans far, Hans Christian Weis, og farfar, Ernst Peter Weis, var begge læger i Aarhus.

Henvisninger