Christian Vigilius Blache

Fra AarhusWiki
Hans Henrik Blache, rektor. Født 11. juli 1787, død 30. maj 1871. Adjunkt ved Aarhus Katedralskole 1813-24. Portræt fra 1855


Christian Vigilius Blache blev født 1. februar 1838 i Aarhus, hvor han også voksede op. Hans far var rektor ved Aarhus Katedralskole, Hans Henrik Blache (1787-1871).

Blache blev student i 1857, og påbegyndte i første omgang uddannelsen som skibsbygger. I 1861 afbrød han imidlertid, og begyndte i stedet på Kunstakademiet, hvor han blev elev af marinemaler C. F. Sørensen.

Københavnsbåden "Kjøbenhavn" under udsejling fra Aarhus Havn. Efter maleri fra 1869 af Chr. Blache.

Som kunstner er Blache ikke blevet betragtet som banebrydende. Derimod anerkendes hans formelle talent og realismen i hans malerier:

"I Skibenes Gengivelse mærkes den gamle Skibsbygger. Hvert Tov, hvert Koøje og sikker også hvert lille messingsøm er, hvor det skal være." 1

Under krigen i 1864 tjente han som marinesoldat, og siden foretog han hyppige sørejser med forskellige skibe. En artikel i Illustreret Tidende fra 1895 beskriver ham som

"en Mand, der er vant til at færdes paa Søen. En egen djærv, sømandsagtig Ejendommelighed stempler Personen, og hele hans Væsen er præget af det sunde liv, han har ført."

Blache var aktiv i kunstforeninger og komitéer, f.eks. som medlem af Akademirådet fra 1890, og som medlem af Charlottenborgs udstillingskomité 1881-1914, 1907-14 som formand.


Blache døde 15. marts 1920 i København.

Noter

1. Århus Stiftstidende 15.3.1920

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Heidi Holst Madsen og overført fra Århus Leksikon
  • Rolf Engell: "Blache, Christian", Århus: Byens borgere 1165-2000 (2000), s. 43. Bestil materiale
  • Carl Hartmann: "Danske Kunstnere XIII. Christian Vigilius Blache", Illustreret Tidende nr. 18 (1895), s. 275-78.
  • Århus Stiftstidende 15.3.1920.