Christian Buur

Fra AarhusWiki
Christian Buur

Skoledirektør Christian Buur, Ridder af Dannebrog

Født i Assing, Hammerum herred, 26. september 1864.

1. del af skolelærereksamen 1884. Studentereksamen 1887. Cand. mag. 1894. Lærer ved Borgerdydskolen i Helgolandsgade og Københavns kommuneskoler 1894-1905.

Timelærer ved Aarhus Katedralskole 1905-06. Fra 1906 direktør for Aarhus kommunale skolevæsen. Censor ved skolelærereksamen, medlem af bestyrelsen for Dansk retskrivningsforening og for Aarhus museum. Har udgivet: Folkeundervisning i Aarhus før 1814 (1915) og Skoleliv og skoleadministration i Aarhus for 100 år siden (1919).

Litteratur og kilder