Charles Dornonville de la Cour

Fra AarhusWiki
Officer og skuespiller Charles Dornonville de la Cour.

Officer og skuespiller Charles Dornonville de la Cour

Født 22. juni 1838 i København – død 10. juli 1921 i København

Søn af officer Niels la Cour og Emilie Antoinette Bruun

Militærkarriere

Som 15-årig var la Cour på et tre måneder langt togt til England og tog dernæst 1853-54 styrmandseksamen i København. Han var også det følgende år til søs (i Vestindien og New York) og 1855-56 i England, hvorfra han, efter at have lidt havari, rejste hjem til København via Frankrig, Belgien og Tyskland. Han søgte ind på Søkadetakademiet, men bestod ikke adgangsprøven og skiftede derfor spor til Landkadetakademiet, hvor han blev optaget.

La Cour blev landkadet i 1856, sekondløjtnant i 1858 og var som sådan ansat ved 3. dragonregiment i Aarhus. Han blev overflyttet til 6. regiment i Wandsbek 1863, blev adjutant hos forpostkommandøren ved Dannevirke og i Dybbølstillingen under 2. Slesvigske Krig 1864 og blev Ridder af Dannebrog den 27. juni 1864. Han var dernæst i Kolding, men kom efter eget ønske 1865 tilbage til Aarhus dragoner, tog i forbindelse med Hærlovens reduktion sin afsked 28. maj 1866 med årpenge og med rang af premierløjtnant.

Livet i Aarhus

I Aarhus blev la Cour gift første gang 22. juni 1865 med Karen Christiane Judithe Christensen (11. marts 1838 i Aarhus – 5. oktober 1875 i København), datter af købmand, jernstøber og borgerkaptajn Christen Christensen og Caroline Agnete Brorson Schinnerup. Hun var en yndet sanglærerinde og havde senere et agtet navn som sangerinde.

Efter sin afgang fra Hæren anlagde han et kalkbrænderi ved Risskov, som han dog lukkede allerede i efteråret 1867. Derpå blev han assistent ved De jysk-fynske Statsbaners drift oktober 1867 og kom til Jernvejskontoret 1870, hvorfra han dog tog afsked 1872.

I 1872 kastede han sig over skuespillet og forlod Aarhus.

Henvisninger