Ceres ekspansion

Fra AarhusWiki

Overdragelsen til L. C. Meulengracht

I november 1870 døde M. C. Lottrup blot 55 år gammel. Inden da havde han kaldt sin nevø, Laurits Christian Meulengracht hjem fra London og inddraget ham i virksomhedens drift. Lottrup havde indgående kendskab Meulengrachts handelstalenter. Udover familierelationerne havde Meulengracht som 15-årig stået i lære ved Lottrup, og efter endt uddannelse i København og London stod han således godt rustet, da han den 1. januar 1871 overtog bryggeriet.

Aarhus var på det tidspunkt en by i fremgang og vækst. Nye virksomheder skød op, og mange fra landet drog mod byen i håbet om at finde arbejde. Det stærkt stigende befolkningstal gav også et større afsætningsmarked for Ceres. På dette tidspunkt var der konkurrence fra specielt københavnske bryggerier, men Ceres viste sig stærkest i Aarhus.

Ceres i hastig vækst

Illustration af Bryggeriet Ceres, 1889. Læg mærke til Laurits Christian Meulengrachts store og omfattende udvidelser langs Silkeborgvej og Thorvaldsensgade. Illustration fra Danmarks industrielle Etablissement udgivet af familien Malmgren, 1887-1889

Laurits Christian Meulengracht var en fremsynet leder, og han var ikke bange for at investere. Han iværksatte hurtigt en omfattende modernisering og ekspansion af virksomheden, hvor arbejdet indtil da fortsat blev udført med håndkræft.

Nye bygninger skød op med hastig fart, og virksomheden kunne med markante tekniske kraftspring øge produktionen ganske betragteligt.

Meulengracht påbegyndte allerede den første udvidelse af virksomheden i 1872. Han ansøgte kommunen om tilladelse til at opføre et ny malteri. Samme år blev der bygget til den eksisterende hovedbygning, således at der kunne installerede et dampkraftanlæg, og bryggeriet fik et nyt markant vartegn i form af en 35 alen eller 23,5 meter høj skorsten til at lede røgen væk. Dampmaskinen var indkøbt lokalt ved Frichs fabrikken.

Og sådan fortsatte virksomhedens ekspansion og udbygning de kommende år. Et nyt aftapperi i 1878, et ishus 1879 og nyt inventar i bryghuset i 1880 samt funktionærboliger og en stald til 17 heste med tilhørende garage til hestekøretøjerne blot for at nævne nogle af byggerierne.

Byggelysten fortsatte, og gårdspladsmiljøet omkring Ceres Hovedbygninghovedbygningen blev efterhånden færdiggjort med en række mindre bygninger. I 1887-88 var man nået til det sidste større projekt – udvidelsen af hovedbygningen og opførelsen af et endnu nyt malteri ud mod Thorvaldsensgade. Det er senere blevet revet ned.