Carl Gustav Rosenørn

Fra AarhusWiki

Carl Gustav Rosenørn blev født den 14. december 1784 på Hersomgård ved Viborg og døde 27. juni 1858 på Nørholm gods ved Varde. Han var søn af major og kammerherre Christian Rosenørn og Christine Marie Wormskjold.

Rosenørn var jurist. Fra 1814 til 1825 var han byfoged i Varde. I 1821 blev han justitsråd. Mellem 1826 og 1828 var han amtmand for Skanderborg og Vejle amter. I 1836 blev han medlem af Viborg stænderforsamling, og blev vicepræsident herfor. Han blev senere kongevalgt medlem af forsamlingen.

I 1828 blev han stiftamtmand for Århus Stift og amtmand for Århus amt, og bosatte sig på Jægergården, hvortil han senere flyttede stiftamtets kontor. I 1843 fik han bevilget afsked fra stillingen på grund af øjensvaghed, og flyttede herefter til Nørholm ved Varde, hvor han døde.

KIlde og litteratur

  • Dansk Biografisk Leksikon. 1887-1905
  • Ib Gejl (red): Århus Byens Borgere 1165-2000. 2000