Carl Frederik Ferdinand Müller

Fra AarhusWiki

Søn af General Frederik Gotthold v. Müller (1795-1882) og Maria v. Gæhler.

Carl (1829-49) deltog som faderen i Treårskrigen under general Ryes korps og deltog i kampen ved Kolding.Carl blev såret og faldt senere samme år, 1849, ved Fredericia