Christian Carl Langballe (1805-1885)

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Carl Christian Langballe var købmand, tegl- og kalkværksejer, skibsreder og medlem af borgerrepræsentationen.

Carl Christian Langballe

Carl Christian Langballe, 25. 7. 1805 – 4. 9. 1885, var fra Randers hvor hans far var købmand. I 1827 kom han til Aarhus, hvor han blev handelsbetjent hos C. F. W. Lewerkhusen, der havde købmandsgård i Mindegade 12. I 1834 åbnede han købmandshandel med A. C. J. Leth i Vesterport. De lejede i første omgang ejendommen af Lewerkhusen, men købte den i 1837. Købmandshandlen handlede hovedsageligt med korn og andre vare. Men udvidede langsomt over i andre brancher, så som: blegeri, kalk og salt.

Skibsreder

Erhvervet som skibsreder gik op og ned. Den 24. 6. 1842 kunne man læse i Århus Stiftstidende at Langballe og købmand Christiansens skib ”Vennerne” var forlist. Der kom dog også nye skib til Langballes flåde. I 1868 fik han bygget et nyt skib, Hansine, som han opkaldte efter sin hustru. Skibet skulle sejle til Kina. Langballes rederi var ikke kun for handelssejlads, han havde også skibe til fiskeri.

Tegl- og kalkværk

I 1828 købte Langballe et Tegl- og Kalkbrænderi ved Vesterport. Teglværket var blevet stiftet i 1828. Kalkbrænderiet blev udvidet og lå i 1874 uden for Mindeport, senere flyttede det til Aarhus Havn. I 1870 blev sønnen Otto taget med i forretningen der nu hed C. Langballe & Søn. Teglværket gik godt. I 1881 ønskede firmaet at indføre en mere tidssvarende drift og søgte derfor Aarhus Byråd om at få deres lejekontrakt ændret. Det endte med et mageskift med kommunen, som gav en del dårlig omtale i pressen og blev opfattet som en dårlig handel. For hvem handlen er dårlig, vides dog ikke. Teglværket ophørte i 1917, hvorefter grunden blev solgt som byggegrunde

Saltraffinaderi

Firmaet blev også udvidet med saltraffinaderi i 1851. I 1855 annoncerede han for det i Århus Stiftstidende. ”Fra mit Saltraffinaderi kan bestandig faaes godt, fiint og smukt Smørsalt, og ligeledes grovere Salt, efter Tidens billigste Priser.” Saltraffinaderiet blev drevet under navnet A/S Aarhus Saltværk. Efter Langballes død drev hans søn det videre. I 1909 købte de den ejendom som de tidligere havde lejet.

Husstand

I folketællingen fra 1845 kan man få et indblik i Langballes hushold på Vestergade 641-24, svarende til Vestergade 63 og 65 i dag. Langballe var gift med Hansine Pallesen, sammen havde de sønnen Otto Langballe. Otto Langballe blev senere købmand lige som sin far. Familien fik i alt tre børn, Otto fra 1843, Poul fra 1845 og Caroline Adolfine Vett fra 1849. I deres hus boede også en handelslærling og 3 tjenestefolk.

Borgerrepræsentationen

Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1848-1854. Udover borgerrepræsentationen var Langballe også medlem af Brolægningskommissionen, Aarhuus Overformynderi og Ligningskommissionen.

Legat

Carl Chr. Langballe døde i 1885 og blev begravet på Søndre Kirkegård. Da kirkegården blev nedlagt i 1926, blev Langballes gravsted flyttet til Nordre Kirkegård

Efter Langballes død stiftede hans børn et legat, C. C. Langballes og Hustrus Legat, som skulle uddeles til trængende enker og ugifte døtre til Købmand, håndværkere eller skibsfører. Helst i familie med Langballe. Legat var på 27.000 og blev givet i portioner på 200 kr.

Kilde

  • Sejrs Sedler
  • Folketælling 1845

{{#coordinates:primary|56.149455|10.210933}} {{#coordinates:56.148349|10.209626}}