Carl Bodilius August Dahl

Fra AarhusWiki
Carl Bodilius August Dahl

stiftamtmand Carl Bodilius August Dahl

Født 1. august 1810 - død 20. aug. 1870

Ejer af Østergård 1855-70.

Stiftamtmand i Aarhus 1868-70.

Familie

Søn af ejer af Aarhus Mølle Johannes Dahl og Kjerstine Fogh.

Bror til stiftamtmand og ejer af Moesgaard Torkild Christian Dahl.

Da Carl døde i 1870, søgte broderen om tilladelse til at oprette et familiegravsted i parken ved Moesgaard.