Boligforeningen af 10. marts 1943

Fra AarhusWiki

Boligforeningen af 10. marts 1943 er en almennyttig boligforening stiftet 10. marts 1943. På oprettelsestidspunktet fandtes der kun én anden boligforening i Vejlby-Risskov Kommune; Risskov Boligforening. Forening har adresse i Tranekærparken 1, 8240 Risskov.

Foreningens formål fra det stiftende møde var, at "...at opføre gode og billige boliger, væsentligst med lejligheder svarende til den mindre bemidlede befolknings behov...". Til foreningens første bestyrelse valgtes: mekaniker Ingv. Søndergaard, plejer Kai Raabjerg Lassen og til kasserer valgtes forretningsfører A. Dupont Nielsen. Knud Thale valgtes som sagfører.

Foreningen havde pr. 1. maj 2019 i alt 1241 lejemål hvoraf ca. 980 er almennyttige boliger, 130 er ungdomsboliger og 12 er lette kollektivboliger.

Litteratur og kilder