Bernt August Goll

Fra AarhusWiki
Byfoged Bernt August Goll

Bernt August Goll, født 31. august 1866 i Bergen, søn af skibsfører Bernt Goll. Ridder af Dannebrog, Røde Ørns Ordenen og Skt. Anna Ordenen.

Student 1882, cand. jur. 1887, assistent i politikammeret søndre afdeling, fuldmægtig 1896, politiinspektør 1902, byfoged og politimester i Aarhus fra 1908, formand for Aarhus Værgeråds søndre kreds, medlem af og i bestyrelsen for Fængselshjælpen, Dansk Kriminalistforening og "Pligtens Ofre".

Formand for Aarhus juridiske Forening, medlem af Aarhus Teaters repræsentantskab, formand i Jyllandsbankens repræsentantskab, næstformand i Dansk Hypotekforsikringsbanks bestyrelse, formand for Teaterforeningen i Aarhus, bestyrelsesmedlem i den danske afdeling af Men's League of Women Suffrage, forfatter til flere kriminalpsykologiske bøger, medarbejder ved adskillige juridiske og litterære tidsskrifter.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borgere 1915-1920, hæfte I. Udgiver: M. A. Caprani's Fotografiske Atelier, Aarhus.