Bernt August Goll

Fra AarhusWiki
Byfoged Bernt August Goll

Bernt August Goll (født 31. august 1866) var Byfoged i Aarhus i perioden 1908-1919 samt By- og Raadstueskriver i Aarhus 22. juni 1908.

Privatliv

Bernt August Goll blev født i Bergen, og er søn af skibsfører Bernt Goll, samt Ridder af Dannebrog, Røde Ørns Ordenen og Skt. Anna Ordenen.

Bernt August Goll blev student i 1882, cand. jur. 1887, og arbejdede som assistent i politikammeret søndre afdeling som fuldmægtig 1896, politiinspektør 1902, byfoged og politimester i Aarhus fra 1908, formand for Aarhus Værgeråds søndre kreds, medlem af og i bestyrelsen for Fængselshjælpen, Dansk Kriminalistforening og "Pligtens Ofre".

Bernt August Goll var formand for Aarhus juridiske Forening, medlem af Aarhus Teaters repræsentantskab, formand i Jyllandsbankens repræsentantskab, næstformand i Dansk Hypotekforsikringsbanks bestyrelse, formand for Teaterforeningen i Aarhus, bestyrelsesmedlem i den danske afdeling af Men's League of Women Suffrage, forfatter til flere kriminalpsykologiske bøger, medarbejder ved adskillige juridiske og litterære tidsskrifter.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borgere 1915-1920, hæfte I. Udgiver: M. A. Caprani's Fotografiske Atelier, Aarhus.
  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Juridisk Stat 1928 - Biogr. Lex. 8/216.