Arnfast ( - 1263)

Fra AarhusWiki

Arnfast (død senest 1263, blev af Jacob Erlandsen indviet til Biskop i Aarhus i 1260, men kom aldrig til at tiltræde embedet. Arnfast var Domherre i Ribe, og nævnes i 1259, da han blev beskyldt for at have forgivet KOng Kristoffer den 1ste.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Molbech 3/56 - Pontoppidan 1/588 - Schytte 103