Anton Herskind

Fra AarhusWiki

Købmand og brandassistent Anton Herskind - død 1915.

Herskind startede som bud ved Aarhus Brandvæsen i 1866 under kaptajn Theilgaard. 27. april 1891 kunne Herskind fejre sit 25 års jubilæum ved brandvæsenet. Herskind tog sig aldrig betalt for sit arbejde i brandvæsenet.

I 1894 stod Anton Herskind stod også bag oprettelsen af Aarhus Brandkorpsforenings første legat på 1.000 kr. Herskind var kasserer i brandkorpsforeningen.

Anton Herskind døde i 1915 og blev begravet på Søndre Kirkegård. Da kirkegården blev sløjfet i 1926 blev gravstedet flyttet til Nordre Kirkegård.