Anthon Preis

Fra AarhusWiki

Anthon Preis, murermester, født 1813, død 7.3. 1863.

Han blev født i Aarhus som søn af Domenicus Preis, født i Prag. Han havde to brødre, hvoraf en også var murermester, Johan Casper Preis.

Han var ifølge folketællingen 1850 da ugift. Ved sin død gift med Julie Preis f. Hygom.

Preis nedsatte sig som murermester i Aarhus i 1840 og lod i den forbindelse indrykke denne bekendtgørelse i Aarhus Stiftstidende:

"At Undertegnede har etableret sig som Muurmester heri Byen, taget jeg mig den Frihed herved at bekjendtgøre, det jeg paa det bedste anbefaler mig til Velyndere og Bekjendtere. Aarhuus, d. 18. Mai 1840 Anthon Preis boende paa Rosensgade hos Hr. Bødkermester Lemming."

I 1848 oplyser han at sælge stenkalk fra "Nyt-Kalkbrænderi udenfor Mindeport" (Aarhus Stiftstidende 13.4. 1848). Sådanne annoncer kendes frem til ca. 1861. I 1849 valgt til Borgerrepræsentationen.

Preis stod bag flere større bygningsværker i Aarhus, blandt andet Fredens Torv 8 og Fredens Torv 20. Hans huse var i den såkaldte Schinkelske senklassicistiske byggestil - blandt andet hans egen bolig på Fredens Torv 8, hvortil han flyttede i 1850 fra Mejlgade.

Kilder

  • Sejrs Sedler