Andreas Severin Weis

Fra AarhusWiki
Aarhus Mølle, 1860. Malet af Bertha Weis
Møller A.S. Weis (1815 - 1889)

Andreas Severin Weis (21. maj 1815 - 28. april 1889), Cand.polyt, ejer af Aarhus Mølle 1846-89.

Andreas Weis tog i 1840 eksamen i polyteknik og rejste derfor til udlandet for at læse.

I 1846 købte han Aarhus Mølle som han drev succesfuldt. Han blev gift med Bertha Magdalene Weis, med hvem han fik fem børn, hvoraf tre overlevede: Marie Magdalene Weis, Ernst August Weis og Holger Weis. Ernst August Weis drev møllen videre efter sin fars død.

Medstifter af Aarhus Kunstforening og Aarhus´ første Malerisamling på loftet af det gamle rådhus. Skænkede byen en del af sin grund ved Mølleparken, hvilket muliggjorde opførelsen af Aarhus´ første museum, det senere Huset.

Opførte i 1847 Magdalene Mølle ved Frederiks Allé.

Familie

<mapframe> problems:

  • Couldn't parse JSON: Syntaksfejl
  • Attribute "latitude" has an invalid value