Albert Laurits Georg Baunsgaard (1902-1988)

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Albert Laurits Georg Baunsgaard

Forretningsfører Albert Laurits Georg Baunsgaard

Født 8. feb. 1902 i Slagelse af forældrene: Trædrejer, senere handelsrejsende Jens Baunsgaard og hustru Laura.

Gift 29. marts 1930 i København med Ethel Hansine Johanne Helstrand, født 2. marts 1906 i København, datter af tømrer Axel Helstrand og hustru Emilie.

Medlem af byrådet 5. maj 1943-16. aug. 1962. Socialdemokratiet.

Tiden før Aarhus

Baunsgaard blev født i Slagelse, men familien flyttede til hovedstaden, da han var 6-7 år. Efter at have afsluttet sin skolegang i kommuneskolen på Nyelandsvej på Frederiksberg i 1916 kom han i handelslære hos købmand Kargaard Thomsen i Slagelse, gik på handelsskole og blev udlært 1919. Baunsgaard arbejde som kommis fra 1919-21 hos købmand Aage Erslev, Slagelse. Han gjorde sig hurtigt gældende inden for sin faglige organisation, Handels- og Kontorfunktionærforeningen. Allerede i 1919 - som 17-årig - blev han formand for HK's agitationsarbejde i Slagelse. Fra 1921 til 1925 var Baunsgaard kommis hos købmand Valdemar Erslev i Hillerød, og her blev han som 19-årig formand for den stedlige HK-afdeling. I perioden 1925-36 arbejdede han i Hovedstadens Brugsforening. Snart blev han formand for HB's klub Københavns største, og i 1929 formand for HK's kolonialafdeling, fra 1936 som lønnet formand. I 1929 var han blevet indvalgt i forbundets hovedbestyrelse, hvor han har siddet siden.

Baunsgaard i Aarhus

I 1938 kom Baunsgaard til Aarhus, da han blev forbundets rejsesekretær i Midtjylland og samtidig valgt til formand for HK i Aarhus. Han bragte hurtigt Aarhusafdelingen ind i en betydelig fremgang. I 1945 blev han valgt til faglig forretningsfører for Jylland og fik samtidig sæde i forbundets øverste administrative ledelse, forretningsudvalget.   Baunsgaards kommunalpolitiske arbejde begyndte i 1943, da han blev indvalgt i byrådet på den socialdemokratiske liste, og også her udførte han et stort arbejde. I aug. 1962 udtrådte han efter eget ønske, fordi hans organisationsarbejde ikke længere tillod ham at passe det tidskrævende byrådsarbejde. »Det er et fremtrædende træk hos Georg B., at han aldrig brugte store eller mange ord i byrådssalen, men punktlig passede sit arbejde i udvalgene«.   Af andre tillidshverv, som B. har haft i en længere årrække, kan nævnes, at han til 1962 var medlem af forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation i Aarhus, og at han stadig er medlem af tilsynsrådet for Arbejdernes Landsbank i Aarhus, og af repræsentantskabet for De Samvirkende Fagforbund. Fra 1965 er han næstformand i HK-forbundet.

Baunsgaards andre poster

Baunsgaard havde mange poster i løbet af sin i Aarhus: Sundhedskommissionen 1943-46 og 1950, Bestyrelsen for Chr. d. IX's Børnehjem 1943-46 og 1950-62, udvalget for Socialforsorgen 1943-50, udvalget for markvæsenet 1943-50, og repræsentantskabet for Mindeparken 1943-50. Herudover Aarhus amts skoleråd 1943-54, Repræsentant skabet for Idrætsparken 1943-62, Sygehusudvalget 1945-50, udvalget for opførelse af boliger for aldersrentenydere 1945-46, Bevillingsnævnet 1945-62, Vejteknisk udvalg 1946-50, udvalget for skolevæsenet 1946-50, udvalget for vandværket 1946-50, Skolekommissionen 1946-54, Overepidemikommissionen 1950-54, Universitetets bestyrelse 1950-54, Skolenævnet for N. J. Fjordsgades Skole 1950-54, Skolenævnet for Marselisborg Gymnasium 1950-54, Økonomiudvalget 1950-62, udvalget for hospitaler og sociale institutioner 1950-62, Børneværnsudvalget 1950-62, samt Repræsentantskabet for Midtkraft I/S 1958-62.

Litteratur og Kilder