Albert Georg Olesen (1890-1949)

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Professor i historie samt dr.phil. Albert Georg Olesen

Født i Roskilde d. 16.5.1890 og døde i København d. 16.10.1949.

Albert G. Olesen havde ellers startet sit arbejdsliv som maskinarbejder, men tog i 1910 studentereksamen og 10 efter var han magister i historie. I 1930 blev han så dr.pill. via en afhandling om den danske finanslov fra 1850-64. I 1934 blev han så professor i historie og underviste på Universitet i Aarhus. Hans historiske hovedområde var inden for politik, det skabte også vejen ind i kommunalpolitik i 1933. I 1936 sagde han sin stilling op ved Århus Universitet og blev i ansat som professor i København, i den forbindelse blev hans indflydelse stører på hvordan man opfatter historien, men han nåede dog aldrig at blive færdig med sin forskning, inden sin død i 1949, i en alder af 59 år.


Politik

Albert G. Olesen sad i perioden fra d. 1.4.1933 - d. 31.3.1937 i Århus Byråd, for partiet Socialdemokratiet.

Hans politiske løbebane startede allerede under sin studentertid da han meldte sig ind i Socialdemokratiet og blev medarbejder af Social-Demokraten. Med tiden var det hans viden, holdninger og professortitel der gjorde at han kom ind i byrådet.


Privatliv

Albert G. Olesen var søn af lokomotivfører Chr. Olesen og hustru Ane Cathrine Petersen.

Albert G. Olesen nåede at være gift 3 gange:

  • Første gang i København d. 12.10.1916 med Gerda Johanne Christensen, hun var født i København d. 27.7.1892. Gerda var datter af bogbindermester Carl Frederik Christensen og hustru Anne Kirstine Jensen.
  • Anden gang var i København d. 6.5.1921 med Anne Friis Møller, hun var født i Hammel d. 23.7.1894. Anne var datter af provst Johannes C. H. Møller og hustru Ida C. A. A. Friis.
  • tredje gang var med Agnete Bing d. 23.7.1905, hun var født d. 22.7.1905 og var datter af overlæge sener professor H. I. Bing og hustru Ebba Henriques.


Litteratur og Kilder

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 177-178