Adolph Theodor Svendsen

Fra AarhusWiki

Han blev født 23. maj 1840 i Aarhus - død 16. maj 1864 i København, var bogbindersvend i Aarhus. Søn af skomagermester Jacob Svendsen og Henriette Petersen.

Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 349 pril 1864. Adolph Theodor Svendsen blev såret i kampen ved Dybbøl 18. april 1864. Han blev fragtet til Københavns Garnisonshospital, hvor han døde 16. maj samme år.

Hans død blev annonceret i Aarhus Stiftstidende den 21.5.1864:

”At vor kjære søn, Bogbindersvend Adolph Theodor Svendsen, Menig i 20. Infanteri-Regiment, saaret under Stormen paa Dybbøl den 18. April, er død paa Lazarethet i København den 16. Mai, bekjendtg. herved sørgeligst for fravær. Slægt og Bekjendte af hans dybtsørgende Forældre og Søskende. Aarhuus, d. 21 Mai 1864 Henriette Svendsen J. Svendsen f. Petersen 24.5. om Begravelsen. Stor Deltagelse ved Begravelsen Stiftsprovsten taler, Kisten bæres af Vaabenbrødre, og sangforeningen, som "den Afdøde havde været et virksomt Medlem" af sang. "hans gamle Fader" naaede at komme til Sønnens Dødsleje i København.”


Adolph Theodor Svendsen blev begravet hjemme i Aarhus på den nu nedlagte Søndre Kirkegård den 24. maj. I dag er kirkegården blevet rådhuspark, men Svendsens gravsten er stadigt bevaret i parken, ligesom der i parken er opstillet et monument for faldne krigere i de slesvigske krige 1848-1850 og 1864.