Aarhus Vandforsyning

Fra AarhusWiki

Århus kommunes vandforsyning begyndte sin drift den 8. december 1872.

Baggrund

Aarhus blev som de øvrige købstæder hovedsagelig forsynet med vand fra de brønde, der hørte til ejendommenes gårde. Samtidig har man anvendt vand på Aarhus Å som vandforsyning. Dette medførte at Mølleejer Weiss tilbød at afstå Aarhus Mølle med tilliggender til Aarhus Kommune.

En række europæiske storbyer fik op gennem 1860´erne vandværker, hvilket også Aarhus kunne se praktiske og sanitære grunde til selv at anskaffe sig. Ønsket i og behovet for at anskaffe sig et vandværk skal ses i den store dødelighed, som Aarhus på det tidspunkt, var udsat for. Årsagen skyldtes forurenet vandforhold.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951