A.J. Rambøll

Fra AarhusWiki

Axel Jørgensen Rambøll, cand. polyt, født i Odense. Han var ansat som stadsingeniør i Aarhus Kommune fra 1930-50.

Dagrenovation i Aarhus under Rambøll

Da Rambøll besad embedet som stadsingeniør i Aarhus, skete der et markant fremskridt med den kommunale dagrenovation.

Forud for Rambølls virke deponerede man nemlig dagrenovation på forskellige lossepladser, og omkring 1910 blev det et overvejende problem. Det betød, at et behov for en forbrændingsanstalt begyndte at melde sig.

Kilder

- "Stadsingeniørens Kontor Århus, 100 år 1869-1969"