Århus Maskinmesterskole

Fra AarhusWiki

Selvejende institution med følgende formål, at uddanne maskinmestre, skibsmaskinister og andet skibsteknisk personale i overensstemmelse med gældende lovgivning på uddannelsesområdet.

Bygningen der har ligget på adressen Borggade 6 i Aarhus C er aktuelt revet ned. Tidligere husede den Århus Maskinmesterskole. Idag er skolen placeret sammen med Ingeniørhøjskolen i det nye byggeri på Aarhus Havn, Navitas.

Skolen har været ledet af en bestyrelse på op til 9 medlemmer. Heraf vælges to af Danmarks Rederiforening, to af Maskinmestrenes Forening, en af Sammenslutningen af arbejdsgivere indenfor jern- og metalindustrien i Danmark, en af Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund, to af Aarhus Byråd. Desuden havde undervisningsministeriet kompetence til at udpege et bestyrelsesmedlem.

Formand: Jørn Bræmer-Madsen, civilingeniør

Forstander: Jørgen Risum, ingeniør

Valgt af Århus Byråd: Ango Winther og Jørn Bræmer-Madsen

Kilder

  • Århus Kommunehåndbog 1994 Udgivet af Århus Kommunes Statistiske Kontor