'''Det historisk-antikvariske Selskab'''

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Det historisk-antikvariske Selskab blev oprettet i 1861.

Den 25. januar indrykkede en række Aarhus borgere et opråb i Aarhus Stiftstidende vedrørende dannelsen af et historisk-antikvarisk selskab. ”Opraab om Dannelse af et historisk-antikvarisk Selskab som Baggrund for et Museum - underskrevet af: Stiftamtmand Dahl, adjunkt Edvard Erslev, Ritmester Frederiksen, Kammerherre v. Güldencrone, Wilhelmsborg, borgmester Christian Ehlers Hertz, fabrikant Mehl, konsul J.M. Mørk og snedkermester Chr. Theilgaard." Kort efter selskabets oprettelse begyndte de at indsamle genstande.

Selskabets første møde blev holdt den 22. april og foregik på Aarhus Rådhus. Selskabets sekretær Edvard Erslev Frederiksen viste rundt og fortalte om de genstande selskabet allerede havde. I juli skænkede oberst Julius Høegh-Guldberg som samling oldsager til selskabet. Høegh-Guldberg havde i 1821 været med til at stifte Aarhus Stiftsbibliotek og var derefter begyndte at samle på oldsager. Selskabet fik blandt andet en række smykker, flinte og bronze genstande. Samlingen var allerede i september 1861 oppe på at rumme 750 genstande. Genstandene som selskabet indsamlede, blev enten doneret eller også købte medlemmer dem. Selskabets samling rummede ikke kun oldsager, også kunst, bøger og andre historiske genstande blev doneret.