"Grundlovsegen" i Rådhusparken

Fra AarhusWiki

"Grundlovsegen" blev plantet i forbindelse med, at Grundloven havde 150-års jubilæum i 1999. Det blev fejret i hele Danmark. Grundlovsfejringen i 1999 viste nye tendenser, hvor borgernes aktive medborgerskab var et stort tema, særligt børn og unge spillede en stor rolle på grundlovsdagen.

Børneparlamentsdagen d. 22. marts 1999, hvor 178 elever fra 60 danske grundskoler var inviteret ind på Christiansborg for at drøfte og stemme om en lang række lovforslag (formuleret af skoleklasser fra hele landet) med udvalgte ministre, var med til at præge og inspirere til grundlovsfejringen d. 5. juni 1999.

Om fredagen d. 4. juni drog 828 unge fra hele landet til København for at deltage i arrangementet næste dag. De repræsenterede Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger (DDS). Optoget i København bestod af flere historiske tableauer. De unge var bl.a. med til at samle et 100 kvadratmeter Danmarkskort ude foran Christiansborg. For deres deltagelse fik de unge et egetræ med hjem til landets 275 kommuner. Egetræs-initiativet var opstået på baggrund af Folketingets Grundlovskomite. Folketingets formand uddelte om morgenen på jubilæumsdagen et egetræ til tre unge fra hver kommune. De rejste herefter hjem med træerne, der blev plantet samme dag i forbindelse med lokale grundlovsfester.

I Aarhus blev ”Grundlovsegen” plantet i Rådhusparken af borgmester Flemming Knudsen og de tre unge repræsentanter fra Aarhus (Malene, Sidsel og Anders) om eftermiddagen lørdag d. 5. juni 1999. Efter plantningen fortsatte fejringen indenfor på Rådhuset i ly for regnen.

”Grundlovsegen” er et symbol på demokratiet, som borgmester Flemming Knudsen uddybede i sin tale ved anledningen, som er citeret i Århus Stiftstidende: "Grundloven danner ramme om et af de bedste og mest rummelige demokratier i verden, og egetræet vil i årene fremover således komme til at symbolisere et demokratisk livsfællesskab, der knytter bånd mellem det centrale og decentrale demokrati sagde Flemming Knudsen blandt andet i sin takketale.”

Litteratur og kilder: